Cenik

Manjša knjižna ilustracija ………………………………………………………………………………………………………………………. 50€

Enostranska oziroma celostranska knjižna ilustracija ………………………………………………………………. 70€

Dvostranska knjižna ilustracija …………………………………………………………………………………………………………. 140€

Ilustracija naslovnice (enostranska) ……………………………………………………………………………………………….. 180€

Ilustracija naslovnice (dvostranska) ……………………………………………………………………………………………….. 250€

Enostavna vektorska ilustracija …………………………………………………………………………………………………………. 60€

Napredna vektorska ilustracija ……………………………………………………………………………………………………….. 120€

Zahtevna vektorska ilustracija …………………………………………………………………………………………………………. 240€